English-Turkish translations for equitable:

adil · tarafsız · other translations

equitable adil

For a long time, the economy seemed like a natural and equitable alliance.

Uzun bir süredir, ekonomi doğal ve adil bir ittifak içerisindeydi.

As in an equitable result.

Adil bir biçimde sonuçlanacaktı.

equitable tarafsız

Yes, absolutely equitable.

Evet, kesinlikle tarafsız.