English-Turkish translations for eradicate:

yok etmek · other translations

eradicate yok etmek

lf it's a Cylon virus, it is extremely difficult to eradicate.

Eğer bir Cylon virüsüyse yok etmek son derece zor olacaktır.

Nature creates the instruments to eradicate deadly disease.

Doğa da, ölümcül hastalığı yok etmek için enstrümanlar yaratır.

This way we can eradicate Gundappa and his gang.

Bu şekilde, Gundappa ve çetesini yok edebiliriz.

Click to see more example sentences