English-Turkish translations for erase:

silmek · yok etmek · other translations

erase silmek

We erased his memories and put him back on earth as a mortal, somewhere you'll never find him.

Onun anıları silinir ve bir ölümlü gibi, yeryüzünde onu geri koymak. Bir yerde onu bulmak asla.

The wind probably erased them, but look

Büyük ihtimalle rüzgar silmiş olmalı. Ama bakın

Please erase all memories of me.

Lütfen bana ait bütün anılarını sil.

Click to see more example sentences
erase yok etmek

Someone is trying to erase Torchwood, right?

Birileri Torchwood'u yok etmeye çalışıyor, değil mi?

They tried to erase me, Jon.

Beni yok etmeye çalıştılar Jon.

You can erase me, too.

Beni de yok edebilirsin.

Click to see more example sentences