English-Turkish translations for erect:

ereksiyon · kurmak · yapmak · dimdik · doğru · other translations

erect ereksiyon

I think it's giving me an erection!

Sanırım bu bana bir ereksiyon veriyor.

The erection thing, that was a mistake.

Hayır, ereksiyon olayı, o bir hataydı.

We need an erection.

Bize bir ereksiyon lazım.

Click to see more example sentences
erect kurmak

Jefferson County and Arapaho County Police have erected barricades.

Jefferson İlçesi ve Arapahoe İlçesi polisi barikat kurdular

New one erected.

Yeni biri kuruldu.

erect yapmak

Yes, but do those erections produce saliva?

Evet ama bu ereksiyonları yapmak salya üretir mi?

We hold erections for king!

Kral için ereksiyon yapıyoruz.

erect dimdik

Nice and erect.

Güzel ve dimdik.

erect doğru

That's true but this morning, I threatened to shoot a naked woman with my erection.

Bu doğru ama bu sabah, çıplak bir kadını tehdit ettim. Hem de ereksiyonumla.