English-Turkish translations for erection:

ereksiyon · kurma · inşaat., inşaat · other translations

erection ereksiyon

I think it's giving me an erection!

Sanırım bu bana bir ereksiyon veriyor.

The erection thing, that was a mistake.

Hayır, ereksiyon olayı, o bir hataydı.

We need an erection.

Bize bir ereksiyon lazım.

Click to see more example sentences
erection kurma

Jefferson County and Arapaho County Police have erected barricades.

Jefferson İlçesi ve Arapahoe İlçesi polisi barikat kurdular

New one erected.

Yeni biri kuruldu.

erection inşaat., inşaat

Yeah, the Department of Erect

Evet İnşaat işleri bölümü.

Yeah, the Department of Erect Corrections. Caught me slippin'.

Evet İnşaat işleri gölümü Beni kestirirken yakaladın.