English-Turkish translations for ermine:

ermin · other translations

ermine ermin

The ermine fowers and silky leaves and satin leaves dazzled against an azure sky.

Ermin çiçekler ve ipek yapraklar ve saten yapraklar mavi gökyüzüne doğru parlıyordu.

Line it with ermine and black satin like a hearse.

Bir cenaze arabası gibi ermin ve siyah saten ile kaplayın.

That's the Ermine White.

İşte bu Ermine beyazı.

Click to see more example sentences