English-Turkish translations for erroneous:

yanlış · other translations

erroneous yanlış

We've stopped based on an erroneous report.

Yanlış bir rapor üzerine durduk report.

Perhaps, but understand you My plans erroneous.

Belki de.. Ama benim amacımı yanlış anladınız!