English-Turkish translations for error:

hata, hatasız · yanlışlık · yanlış · kusur · other translations

error hata, hatasız

This has been a very difficult project, and I have made an error or two.

Bu çok zorlu bir proje oldu, ve ben bir ya da iki hata yaptım.

That trusting you could be a serious error.

Sana güvenmek, çok ciddi bir hata olabilir.

It really wasn't an error.

Ama gerçekten, bir hata değildi.

Click to see more example sentences
error yanlışlık

No, Mr Worthing, there is some error.

Hayır Bay Worthing, bir yanlışlık var.

I'm affraid there is no error, Leo, I'm sorry.

Korkarım ki, bir yanlışlık yok, Leo, üzgünüm.

error yanlış

Any error, any mistake is a death sentence.

Herhangi bir hata ya da yanlış ölüm demek.

Punctuation mistakes, misspellings grammatical error, et cetera, et cetera.

Noktalama hataları, imla yanlışları dilbilgisi hataları, vesaire, vesaire.

error kusur

That's a serious error!

Bu ciddi bir kusur!

This is a fundamentally flawed investigation, littered with errors.

Bu soruşturma esasında kusurlu, hatalarla dolu bir soruşturma.