English-Turkish translations for erythema:

kızarıklık · other translations

erythema kızarıklık

Both feet display erythema and heavy blistering but no calluses.

İki ayakta da, kızarıklık ve kabarma var ama nasır yok.

No erythema or purulent discharge.

Kızarıklık ya da irin akışı yok.

Erythema and swelling along a surgical site.

Ameliyat yerinde kızarıklık ve şişlik var.