English-Turkish translations for esophagus:

yemek borusu · other translations

esophagus yemek borusu

This is a complex procedure so we'll perform an ECHO through the esophagus.

Bu karmaşık bir işlem, o yüzden yemek borusu üzerinden ECHO uygulayacağız.

One cut clean through the esophagus, trachea, carotid artery, and jugular.

Yemek borusundan soluk borusuna temiz bir kesik, şahdamarı ve boyun damarı.

I found burn marks along the esophagus and inside the stomach wall.

Yemek borusu boyunca yanık izleri buldum ve mide duvarında da.

Click to see more example sentences