English-Turkish translations for esteem:

saygı, saygın · saymak · itibar · düşünmek · kıymet · other translations

esteem saygı, saygın

This is our esteemed General Koenig, a very important man.

Bu bizim saygı değer General Koenig çok önemli bir adam.

I was an esteemed psychiatrist, from a respected family.

Saygın bir aileden gelen saygın bir psikiyatristim.

There, you see, even the esteemed doctor thinks so.

Gördün mü, saygın bir doktor bile böyle düşünüyor.

Click to see more example sentences
esteem saymak

Ladies and gentlemen, esteemed councilmen, boys and girls, retired people with nothing better to do.

Bayanlar ve baylar, sayın meclis üyeleri, oğlanlar ve kızlar, yapacak daha iyi bir işi olmayan emekli insanlar.

Congressman Weaver and esteemed members of the Special Armed Services Committee,

Sayın Kongre Sözcüsü Weaver ve Özel Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin değerli üyeleri

Esteemed Commander, our valuable guests.

Sayın komutanım, değerli misafirler.

Click to see more example sentences
esteem itibar

To best-esteemed acquaintances.

Bana itibar kazandırdınız.

esteem düşünmek

There, you see, even the esteemed doctor thinks so.

Gördün mü, saygın bir doktor bile böyle düşünüyor.

esteem kıymet

This is my esteemed colleague, DI Tyler.

Bu benim kıymetli meslektaşım dedektif Tyler.