English-Turkish translations for esthetic:

estetik · other translations

esthetic estetik

She wanted something soft but hard too. Solid, functional, esthetic, easy to replace.

O yumuşak birşeyler istedi, ama sert de. sert, işlevsel, estetik, değiştirmesi kolay.

It's something esthetic, whereas for us it's a concept.

Aşk bizim için bir kavramken onlar için estetik bir olgudur.