English-Turkish translations for estimate:

tahmin · tahmin etmek · hesap · hesap tahmin · değerlendirmek · fikir · other translations

estimate tahmin

Eliza arrival estimated eight minutes.

Eliza'nın tahmini geliş süresi sekiz dakika.

Estimated impact in three minutes.

Tahmini çarpma süresi üç dakika içinde.

Estimated delivery time: two minutes.

Tahmini ulaşma zamanı, iki dakika.

Click to see more example sentences
estimate tahmin etmek

This way, our estimates edemeyeceðimiz, yýIdýzýn comet will affect the speed and direction.

Bu bizim tahmin edemeyeceğimiz şekilde, kuyruklu yıldızın hızını ve yönünü etkileyecek.

Always tricky to estimate that, isn't it?

Bunu tahmin etmek hep aldatıcı oluyor değil mi?

Not yet. But CTU is estimating he'll find out within the hour.

Hayır, henüz değil, ama CTU bir saat içinde öğreneceğini tahmin ediyor.

Click to see more example sentences
estimate hesap

The guy called for an estimate Give him an estimate.

Adam tahmini bir hesap için çağırdı tahmini bir hesap çıkar ona.

That estimate was based on the original loss-rate factor.

O tahmin ilk yakıt sızdırma hızına göre hesaplanmıştı.

estimate hesap tahmin

The guy called for an estimate Give him an estimate.

Adam tahmini bir hesap için çağırdı tahmini bir hesap çıkar ona.

That estimate was based on the original loss-rate factor.

O tahmin ilk yakıt sızdırma hızına göre hesaplanmıştı.

estimate değerlendirmek

She's an estimed collegue and a good friend.

Değerli bir meslektaş ve iyi bir arkadaş.

estimate fikir

In your estimation.

Senin fikrine göre.