estimates

Eliza arrival estimated eight minutes.

Eliza'nın tahmini geliş süresi sekiz dakika.

Scotty, you promised me an estimate on the dilithium crystals.

Scotty, bana bir söz vermiştin. Dilithium kristalleri hakkında

Now it's a estimate, but it is very, very close.

Bu bir tahmin ancak çok yakın bir tahmin.

Eliza arrival estimated in seven hours.

Eliza'nın tahmini geliş süresi yedi saat.

Eliza arrival estimated in five hours.

Eliza'nın tahmini varış süresi beş saat.

I don't want another estimate! I want the procedures now!

Başka bir tahmin değil, prosedürleri istiyorum şimdi!

Estimated impact in three minutes.

Tahmini çarpma süresi üç dakika içinde.

That's only a rough estimate, of course.

Bu sadece kaba bir tahmin tabii.

Estimated arrival in three, two, one.

Tahmini varış zamanı üç, iki, bir.

Eliza arrival estimated three hours.

Eliza'nın tahmini geliş zamanı üç saat.