English-Turkish translations for etching:

gravür · other translations

etching gravür

The etching's for me, not him.

Gravür benim için, onun için değil.

Paintings of birds, etchings of birds, books about birds.

Kuş resimleri, kuş gravürleri, kuşlarla ilgili kitaplar.

That etching's worth

Bu gravürün değeri

Click to see more example sentences