English-Turkish translations for eternity:

ebedi · sonsuzluk · ebediyet · ölümsüzlük · other translations

eternity ebedi

Because she has the spell for eternal life, but not for youth, not youth.

Elinde ebedi yaşam büyüsü var, ama gençlik için değil. Gençlik yok.

I want to find something eternal.

Ben ebedi bir şey bulmak istiyorum.

He's a stalker, he's doomed, he's an eternal prisoner!

O bir iz sürücü lanetli biri, o ebedi bir mahkum!

Click to see more example sentences
eternity sonsuzluk

Those creatures were something like eternity and immortality to him.

Bu yaratıklar onun için sonsuzluk ve ölümsüzlük gibi bir şeydi.

For Eternity and the day.

Sonsuzluk ve bir gün için.

Eternity and a day.

Sonsuzluk ve bir gün.

Click to see more example sentences
eternity ebediyet

Two weeks, Franz, is an eternity.

İki hafta Franz, bir ebediyet demektir.

Eternity beginning tomorrow.

Ebediyet yarın başlıyor.

For aII eternity untiI you and I die, and die and die again 'tiI death do us part.

Ebediyete kadar ikimiz de ölene kadar ölene ve tekrar ölene kadar. Ölüm bizi ayırana dek.

Click to see more example sentences
eternity ölümsüzlük

Those creatures were something like eternity and immortality to him.

Bu yaratıklar onun için sonsuzluk ve ölümsüzlük gibi bir şeydi.

Immortality and eternal beauty.

Ölümsüzlük. Ve sonsuz güzellik.

Molecular bombs, flying saucers, eternal youth.

Moleküler bombalar, uçan daireler, ölümsüzlük

Click to see more example sentences