English-Turkish translations for ether:

eter · gökyüzü · other translations

ether eter

Drain cleaner, hydrochloric acid, match heads for red phosphorus ether and of course, the cold medicine.

Tortu temizleyici, hidroklorik asit, kırmızı fosfor için kibrit başları eter, ve tabii ki, soğuk algınlığı ilaçları.

You know how much ether is in here?

İçeride ne kadar eter var, biliyor musun?

Ether, God and Devil

Eter, Tanrı ve Şeytan

Click to see more example sentences
ether gökyüzü

Earth, air, water, fire, ether in the center.

Toprak, hava, su, ateş, gökyüzü de ortada.