English-Turkish translations for ethics:

etik · ahlak · ahlaki · törebilim · other translations

ethics etik

Good? Data, isn't good and bad, right and wrong a function of your ethical program?

Data, iyi ve kötü, doğru ve yanlış senin etik programının bir parçası değil mi?

Yes, unfortunately, this isn't about the ethical rules.

Evet ama ne yazık ki, konu etik kurallar değil.

An ethics investigation, not a grand jury proceeding.

Bir etik soruşturması, büyük jüri yargılaması değil.

Click to see more example sentences
ethics ahlak

It's an ethics committee meeting for Dr. Lee Sun Woo.

Dr. Lee Sun Woo için bir ahlak komitesi toplantısı.

And you're just a whore with no work ethic.

Sen de ahlakı olmayan bir orospusun.

Private Wallace Hamilton, ethics.

Er Wallace Hamilton, ahlak bilgisi.

Click to see more example sentences
ethics ahlaki

Do you have the slightest idea what a moral and ethical principal is? Do you?

Hiç bir fikrin var bir ahlaki prensip ne demek? fikrin var mı?

Do you have the slightest idea.. .. .. what a moral and ethical principal is?

Hic bir fikrin var mı.. .. .. .bir ahlaki prensip ne demek?

It's an ethical problem.

Bu ahlaki bir sorun.

Click to see more example sentences
ethics törebilim

I took more philosophy courses, particularly one in logic and one in ethics.

Daha fazla felsefe dersleri aldım, özellikle bir tane Mantık'tan ve bir tane de Törebilim'den.