English-Turkish translations for ethnic:

etnik · ırksal · other translations

ethnic etnik

No, I don't have a great many ethnic employees, that's true, but it's not company policy

Hayır, etnik kökenli çok fazla çalışanım yok, bu doğru, ama bu şirket politikası değil

Is that why you have a thing for ethnic women?

Bu yüzden mi etnik kadınlara karşı bir düşkünlüğün var?

I've never understood ethnic pride.

Etnik gururu hiç anlayamadım.

Click to see more example sentences
ethnic ırksal

We're thinking more ethnic and racial minorities.

Daha çok etnik ve ırksal azınlıkları düşünüyoruz.

All races, ethnicities, boy, girl.

Bütün ırklar, etnik kökenler, kız, erkek.

Women of different ethnicities But a similar physicality.

Farklı ırklardan olan ama fiziksel açıdan benzeyen kadınlar.