English-Turkish translations for ethnical:

etnik · other translations

ethnical etnik

No, I don't have a great many ethnic employees, that's true, but it's not company policy

Hayır, etnik kökenli çok fazla çalışanım yok, bu doğru, ama bu şirket politikası değil

Is that why you have a thing for ethnic women?

Bu yüzden mi etnik kadınlara karşı bir düşkünlüğün var?

I've never understood ethnic pride.

Etnik gururu hiç anlayamadım.

Click to see more example sentences