English-Turkish translations for eunuch:

hadım · haremağası · Harem · harem ağası. · other translations

eunuch hadım

I am Chief Eunuch, Nam Sa Cho.

Ben Hadım Şef Nam Sa Cho.

He's a eunuch.

O bir hadım.

The eunuch has spies everywhere.

Hadımın her yerde casusları var.

Click to see more example sentences
eunuch haremağası

Greetings, gentlemen and female eunuchs of the furniture industry.

Selamlar, beyler ve mobilya sektörünün kadın haremağası.

Hey, eunuch Kim!

Hey haremağası Kim!

So this is Wei the Eunuch?

Şimdi bu, Haremağası Wei mi?

Click to see more example sentences
eunuch Harem

This is a eunuch!

Bu bir harem ağası.

This might be eunuch Wang;

Bu harem ağası Wang olmalı;

The head Eunuch Tsao Siu Yan

Baş harem ağası Tsao Siu Yan,.

eunuch harem ağası.

This is a eunuch!

Bu bir harem ağası.

This might be eunuch Wang;

Bu harem ağası Wang olmalı;

The head Eunuch Tsao Siu Yan

Baş harem ağası Tsao Siu Yan,.