English-Turkish translations for euphrates:

Fırat · other translations

euphrates Fırat

But the good news is once we clear the Euphrates

Ama iyi haber şu ki eğer bir kere Fırat'lıları temizlersek.

The Sumerians lived between the Euphrates and Tigris rivers.

Sümerler Fırat ve Dicle nehirleri arasında yaşamışlardır.