English-Turkish translations for europe:

Avrupa · other translations

europe Avrupa

If there were an explosion in this room now it'd be the solution for Europe.

Eğer bu odada bir patlama olsaydı bu Avrupa için bir çözüm olurdu.

France has the highest suicide rate in Europe.

Fransa, Avrupa'da en yüksek intihar oranına sahip.

like, what's closer to you now the moon or Europe?

Sana Avrupa daha yakın yoksa Ay gibi?

Click to see more example sentences