English-Turkish translations for evacuate:

tahliye., tahliye · tahliye etmek · boşaltmak · other translations

evacuate tahliye., tahliye

That's too risky now, so I've decided to evacuate the civilians.

Artık çok riskli. Bu yüzden sivilleri tahliye etmeye karar verdim.

Government officials in each city are currently being evacuated to nuclear shelters.

Hükümet yetkilileri her şehirde Şu anda tahliye olmak nükleer sığınaklar için.

Maybe there was an evacuation, like a mandatory evacuation..

Belki de tahliye falan edildiler. Zorunlu tahliye olabilir.

Click to see more example sentences
evacuate tahliye etmek

That's too risky now, so I've decided to evacuate the civilians.

Artık çok riskli. Bu yüzden sivilleri tahliye etmeye karar verdim.

I repeat priority evacuation confirmed.

Tekrar ediyorum: Öncelikli tahliye onaylandı.

I repeat, a total evacuation

Tekrar ediyorum, tam bir tahliye

Click to see more example sentences
evacuate boşaltmak

Sir, they just evacuated the Delta Dawnstar.

Efendim, Delta Dawnstar az önce boşaltılmış.

This whole area'sbeen evacuated.

Tüm alan boşaltılmış durumda.

Evacuate now, Senzaki!

Orayı boşalt, Senzaki!