English-Turkish translations for evade:

kaçmak · kurtulmak · other translations

evade kaçmak

He evaded four different jurisdictions, okay?

Dört farklı yargı otoritesinden kaçtı, tamam mı?

Hansur evaded our roundup, but today he showed his face.

Hansur, bizim kuşatmamızdan kaçtı, ama bugün yüzünü gösterdi.

An SS officer never evades responsibility

SS subayı sorumluluktan asla kaçmaz.

Click to see more example sentences
evade kurtulmak

That and the fact that he magically seems to be evading arrest.

Gerçek şu ki o tutuklanmaktan sihirli bir şekilde kurtuluyor gözüküyor.

And Trojan evades Marsden brilliantly.

Ve Trojan marsden'den zekice kurtuldu.