English-Turkish translations for eve:

gece · Arife, arife. · Havva · yılbaşı · akşam · kadın · other translations

eve gece

Yes, but, Tommy, today is Christmas Eve.

Evet, ama bugün Noel gecesi Tommy.

But then what do we do Christmas Eve?

Ama o zaman biz Noel gecesinde ne yapacağız?

It's new year's eve tonight

Bu gece yeni yıl arifesi

Click to see more example sentences
eve Arife, arife.

Christmas Eve this year and next year, the year after that.

Bu seneki Noel arifesinde gelecek sene, ve ondan sonraki sene.

And so on this Christmas Eve

Ve ayrıca bu Noel arifesinde

Nathan, it's not Christmas Eve.

Nathan, Noel arifesinde değiliz.

Click to see more example sentences
eve Havva

Adam and Eve, Jack and Jill.

Adem ve Havva, Jack ve Jill.

Adam and Eve, Tess.

Adem ve Havva, Tess.

Adam and Eve.

Adem ve Havva.

Click to see more example sentences
eve yılbaşı

Tom proposed, I said yes and we're planning a New Year's Eve wedding. Aah!

Tom teklif etti, ben de evet dedim ve bir yılbaşı gecesi düğünü planlıyoruz.

A Handsome Santa's Special Christmas Eve Delivery Service!

Yakışıklı Noel Baba'nın Özel Yılbaşı Arifesi Dağıtım Servisi

Please. It's Christmas Eve.

Lütfen, bu yılbaşı gecesi.

Click to see more example sentences
eve akşam

Anyway, it's New Years Eve, the whole world is here, maybe he's Just a guest

Herneyse, Yeni yıl akşamı, tüm dünya burada, belki O da sadece bir misafirdir.

But it's Christmas Eve, sir.

Ama bu Noel akşamı efendim.

It's Christmas Eve.

Bu Noel akşamı.

Click to see more example sentences
eve kadın

Eve is a very special girl

Eve çok özel bir kadın.

I'll go get a Coca Cola. man and woman, Adam and Eve were naked.

Ben bir Coca Cola alacağım. erkek ve kadın, Adem ve Havva çıplaklardı.