English-Turkish translations for evening:

akşamki, akşam · gece · suare · other translations

evening akşamki, akşam

Good evening, ladies and gentlemen and especially the gentlemen.

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar ve özellikle de baylar.

Good evening, Mrs. King.

İyi akşamlar, Bayan King.

Hey, good evening everybody.

Hey, iyi akşamlar millet.

Click to see more example sentences
evening gece

But last night she didn't even know who you were.

Evet. Ama dün gece senin kim olduğunu bile bilmiyordu.

Well, how about this evening then?

O zaman bu gece için ne dersin?

It's ok, we had a great evening.

Sorun değil, harika bir gece geçirdik.

Click to see more example sentences
evening suare

Matinees and evening shows along with Jerry Lee Lewis, June Carter and Carl Perkins.

Matine ve suarede Jerry Lee Lewis, June Carter ve Carl Perkins'le birlikte.