English-Turkish translations for everlasting:

sonsuz · ebedi · ölümsüz · sonsuza dek · other translations

everlasting sonsuz

I grant you everlasting life youth and the power to serve me.

Sana sonsuz hayat gençlik ve bana hizmet için güç veriyorum.

Uncle Empress Mother I wish you both everlasting happiness

Amca, İmparatoriçe anne ikinize de sonsuz mutluluklar dilerim.

Taught him everlasting rebellion.

Ona sonsuz isyanı öğretti.

Click to see more example sentences
everlasting ebedi

Everlasting death for the most faithful companion

En sadık yol arkadaşı için ebedi bir ölüm.

Andrea McArdle went on to everlasting fame.

Ebedi şöhreti yakalayan Andrea McArdle oldu.

Everlasting peace and unity and uniformity.

Ebedi barış, birlik ve tekdüzelik.

Click to see more example sentences
everlasting ölümsüz

They are forever. .eternal. .and everlasting.

Onlar sonsuza dek. .ölümsüz oldular

It's like everlasting youth.

Ölümsüz gençlik gibi aynen.

everlasting sonsuza dek

They are forever. .eternal. .and everlasting.

Onlar sonsuza dek. .ölümsüz oldular

Everlasting and everlasting.

Öncesizlikten sonsuza dek.