English-Turkish translations for everyday:

her gün, her günkü · hergün · günlük · gündelik · basit · other translations

everyday her gün, her günkü

Do you exercise like this everyday... .or are you doing it today just to impress me?

Her gün böyle egzersiz yapıyor musun yoksa sadece beni etkilemek için mi yapıyorsun?

Come here everyday and fight, fight fight! Really frustrating!

Her gün buraya geliyorsunuz ve dövüş, dövüş, dövüş!

Well, if you want something off the menu, I'm here everyday.

Menü dışında bir şey istersen ben her gün buradayım.

Click to see more example sentences
everyday hergün

Come here everyday and fight, fight fight!

Hergün buraya geliyorsunuz ve dövüş, dövüş, dövüş!

This is not your everyday, average situation.

Bu hergün karşılacağınız bir durum değil

I prayed everyday for your return.

Hergün geri dönmen, için dua ettim.

Click to see more example sentences
everyday günlük

Is this going to be an everyday thing?

Bu olacak bir günlük bir şey?

Just an everyday accident. Well, yes.

Sadece günlük bir kaza gibi. iyi, evet.

No, this is for everyday wear.

Hayır bu günlük kullanman için.

Click to see more example sentences
everyday gündelik

Is that an everyday occurrence for you?

Senin için gündelik bir olay bu?

everyday basit

It's just a simple, little, everyday bee sting.

Her gün olabilen basit bir arı sokması.