English-Turkish translations for everyone:

herkes · herk · hakkı · hepsi · herkez · other translations

everyone herkes

Because tomorrow, everyone will have everything... .and everyone will be very happy!

Çünkü yarın, herkes her istediğini yapacak ve herkes çok mutlu olacak!

Everyone knows why you're here.

Herkes neden burada olduğunu biliyor.

But everyone already knows.

Ama zaten herkes biliyor.

Click to see more example sentences
everyone herk

That's a long time ago. And you always say everyone deserves a second chance.

Çok uzun zaman önceydi. ve sen her zaman herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini söylersin.

It's beautiful even though it's where everyone died.

Çok güzel herkesin öldüğü yer olsa bile.

Everyone has something to hide, which is why we invented lawyers.

Herkesin saklayacak bir şeyleri vardır, bu yüzden avukatları icat ettik.

Click to see more example sentences
everyone hakkı

I don't know what happened, But I guess everyone deserves a second chance, right?

Ne olduğunu bilmiyorum ama sanırım herkes ikinci bir şansı hak eder, değil mi?

Everyone is so wrong about you.

Herkes senin hakkında çok yanılmış.

You said yourself, everyone deserves a second chance.

Sen söyledin, Herkes ikinci bir şansı hak eder.

Click to see more example sentences
everyone hepsi

Why does everyone always get what they want and I get nothing?

Neden herkes hep istedikleri ve ben hiçbir şey ne olsun olsun mu?

Hello, and welcome, everyone.

Merhaba, hepiniz hoş geldiniz.

Everyone, do it together.

Herkes hep beraber yapsın

Click to see more example sentences
everyone herkez

Everyone now! four and five!

Şimdi herkez! dört ve beş!

Kelly wanted to be here Look, this is very hard for everyone. I can't even imagine how hard it is for you.

Kelly burda olmayı istedi bak, bu herkez için çok zor. bunun senin için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum

Everyone in danger tonight.

Bu akşam herkez tehlike içinde.

Click to see more example sentences