English-Turkish translations for evict:

tahliye ettirmek · other translations

evict tahliye ettirmek

Here's a socially acceptable way to evict my daughter.

İşte kızımı tahliye etmek için kabul edilir bir yol!

So, they're evicting me this morning.

Beni bu sabah tahliye ediyorlar.

Your parents will soon be evicted.

Ailen çok yakında tahliye edilecek.

Click to see more example sentences