English-Turkish translations for evolve:

geliştirmek · gelişmek · evrilmek · other translations

evolve geliştirmek

But there must be a reason for a humanoid creature evolve so quickly.

Ama insanımsı bir yaratığın bu kadar çabuk gelişmesinin bir nedeni olmalı.

It's the most evolved, most technically advanced motorcycles in the world, and arguably the best riders in the world.

En çok geliştirilen, ve teknik olarak en ileri motosikletler ve tartışmasız dünyanın en iyi yarışçıları.

Agent Lee, Gus is a growing, evolving mind.

Ajan Lee, Gus gelişen, büyüyen bir akıl. Gus?

Click to see more example sentences
evolve gelişmek

Zeus is autonomous and constantly evolving during a fight.

Zeus otonomdur ve dövüş sırasında sürekli gelişir.

How does a machine evolve?

Bir makine nasıl gelişir?

It's an opportunity to evolve

Bu gelişmek için iyi bir fırsat.

evolve evrilmek

And he wants to evolve with you; It's nice.

Ve o da seninle birlikte evrilmek istiyor, bu çok hoş

Co-evolution just means evolving together.

Ortaklaşa evrim" birlikte evrilmek anlamına gelir.