English-Turkish translations for exalt:

göklere çıkarmak · yüceltmek · other translations

exalt göklere çıkarmak

This human heat exaltée by our Reichsführer Himmler.

Bu insani sıcaklık Führer Himler tarafından göklere çıkarıldı.

exalt yüceltmek

Peoples and nations exalt thee.

Halklar ve uluslar seni yüceltiyor.