English-Turkish translations for exam:

sınav · muayene · other translations

exam sınav

A long time ago, maybe a billion hundred years ago, before anyone got sick or had to do exams,

Uzun zaman önce belki milyar yüz yıl önce önce herkes hasta var ya da sınavları yapmak zorunda

Dude, it's just a field exam.

Dostum, bu sadece saha sınavı.

There's an exam coming soon.

Yakında bir sınav var.

Click to see more example sentences
exam muayene

I'm sure it's not serious, but I'd like to do a neurological exam.

Ciddi bir şey olmadığına eminim, ama nörolojik bir muayene yapacağım.

I'm sorry. I just need to do a brief exam.

Özür dilerim ama kısa bir muayene yapmam gerekiyor.

Two months later, she came by for an exam.

İki ay sonra, Kayla muayene için geldi.

Click to see more example sentences