English-Turkish translations for example:

örnek · ders · other translations

example örnek

I've never been a good example before and, um I've never been good with responsibility. So, uh

Daha önce hiç iyi bir örnek olmamıştım ve hiç bu kadar iyi sorumluluk üstlenmemiştim

So let's take a real example once again.

Bir kez daha gerçek bir örnek ele alalım.

Kenny, can you give us another example?

Kenny, sen de bir örnek verebilir misin?

Click to see more example sentences
example ders

This is an anger prisoner, a textbook example.

Bir öfke mahkumu, bir ders kitabı örneği.

Nobody remembers me not even as a cautionary example.

Kimse beni hatırlamaz, ders verici bir örnek olarak bile.