English-Turkish translations for exasperate:

çileden çıkarmak · other translations

exasperate çileden çıkarmak

Stupid, delusional, exasperating little children.

Aptal, hayalci, çileden çıkaran küçük çocuklar.

You are an exasperating woman, Mrs. Palmer.

İnsanı çileden çıkartan bir kadınsın, Bayan Palmer.

If you continue to exasperate and antagonize these people

Eğer bu insanları kızdırmaya ve çileden çıkarmaya devam edersen

Click to see more example sentences