English-Turkish translations for excel:

geçmek · sivrilmek · üstün olmak · other translations

excel geçmek

You have an excellent day, sir.

İyi bir gün geçirin efendim.

Have an excellent evening.

Harika bir akşam geçirin.

I made it My excellent bullet proof vest!

Ben yaptım Benim harika kurşun geçirmez yeleğim!

excel sivrilmek

She always excels, always has done.

O her zaman sivrilir, hep öyle oldu.

excel üstün olmak

If there's anything Wolfram and Hart excels at it's keeping their unmentionables unmentioned.

Wolfram ve Hart'ın üstün olduğu bir şey varsa o da, sözü edilmezlerini sözü edilmez tutmaktır.