English-Turkish translations for excellency:

Ekselans · Majeste · other translations

excellency Ekselans

Is there anything else I can do for Your Excellency?

Sizin için yapabileceğim başka bir şey var mı, Ekselansları?

Your Excellency, I'm sorry to disturb you, but

Ekselansları, rahatsız ettiğim için üzgünüm ama

Please, your Excellency I never robbed you.

Lütfen ekselansları, ben hiç bir şey çalmadım.

Click to see more example sentences
excellency Majeste

What an excellent idea, Your Majesty.

Ne mutmeşem bir fikir, majesteleri.

Excellent choice, Your Majesty.

Nefis bir tercih Majesteleri.

We captured this rebel soldier, Excellency.

Bu asi askeri yakaladık, majesteleri.

Click to see more example sentences