English-Turkish translations for excess:

aşırı · fazla · çok · aşırılık · taşkınlık · artan · other translations

excess aşırı

But this is a little excessive, don't you think?

Ama bu sence de biraz aşırı değil mi?

Okay, maybe this is a little excessive.

Tamam, ama bu biraz aşırı değil mi?

To a North American, particularly one like me, it's out of proportion, excessive.

Özellikle benim gibi bir Kuzey Amerikalı için, bu orantısız, aşırı bir şeydi.

Click to see more example sentences
excess fazla

You think this is a little excessive for the Carolina League?

Sence bu Carolina Ligi için biraz fazla aşırı değil mi?

So then he says to me, " Miles, don't you think that's a little excessive?

Sonra o da bana dedi ki, "Miles, sence de bu biraz fazla gelmez mi?

It's a bit excessive, isn't it? All this security?

Tüm bu güvenlik birazcık fazla değil mi?

Click to see more example sentences
excess çok

It's excessive, isn't it?

Çok aşırı, değil mi?

Four years ago, the rotund Stuart Bloom sued a cineplex in Dover, Delaware for excessively small seats.

Dört yıl önce toparlak Stuart Bloom... .Dover, Delaware'de bir sinemayı... .çok dar koltukları için dava etti.

Possibly. She has a very excessive nature.

Muhtemelen çok aşırı bir tabiatı var.

Click to see more example sentences
excess aşırılık

The extreme uncertainties of subsisting without working made excesses necessary and breaks definitive.

Çalışmadan yaşamanın had safhadaki belirsizliği aşırılıkları gerekli kılar ve kesintiler belirleyicidir.

excess taşkınlık

Youth and excess.

Gençlik ve taşkınlık.

excess artan

Palmdale and Lancaster are reporting wind speeds in excess

Palmdale ve Lancaster rüzgar hızının aşırı arttığını rapor ediyor