English-Turkish translations for excise:

kesmek · vergi · other translations

excise kesmek

To surgically excise it and destroy it.

Cerrahi olarak kesmek ve yok etmek.

Excising the right atrium.

Sağ kulakçığa bir kesi

excise vergi

Neil Marchant, Customs and Excise.

Neil Marchant, Gümrük ve Vergi.