English-Turkish translations for excite:

neden olmak · tahrik etmek · heyecanlandırmak · uyandırmak · heyecan uyandırmak · other translations

excite neden olmak

But there's another reason why today is especially exciting..

Ama bugünün özellikle heyecan verici olmasının bir başka nedeni

Why not have one last exciting adventure?

Neden son bir heyecan verici macera olmasın?

Look at the excitement you've caused. You naughty girl.

Şu neden olduğun heyecana bir bak, seni yaramaz kız.

Click to see more example sentences
excite tahrik etmek

And she don't get excited, no, no, no

Ve onu tahrik etmiyor, hayır, hayır, hayır

It excites us even more.

Bizi daha çok tahrik ediyor.

Does that excite you?

Tahrik ediyor mu bu seni?

Click to see more example sentences
excite heyecanlandırmak

but you know what I'm most excited about?

ama beni en çok ne heyecanlandırır biliyor musun?

excite uyandırmak

And now, this year's most exciting discovery Drimble Wedge and the Vegetation!

Ve şimdi, bu yılın en heyecan uyandıran keşfi Drimble Wedge ve Vegetation.

excite heyecan uyandırmak

And now, this year's most exciting discovery Drimble Wedge and the Vegetation!

Ve şimdi, bu yılın en heyecan uyandıran keşfi Drimble Wedge ve Vegetation.