English-Turkish translations for excrement:

dışkı · pislik · other translations

excrement dışkı

I know what "excrement" means.

Dışkı" ne demek biliyorum.

It's another word for excrement.

Bu dışkı için kullanılan bir kelime.

This shows that this kind of therapy can be used to cure other, similar aversions: for example, fear of dirt, excrement or dead bodies.

Bu gösteriyor ki, bu tip bir terapi benzer nefretlerin tedavisinde de kullanılabilir: Örneğin, kir korkusu, dışkı ya da cesetler.

excrement pislik

The Coco Bryce of excrement, carajo.

Coco Bryce pislik, kurusu.