English-Turkish translations for execrable:

kötü · other translations

execrable kötü

Execrable, since the Duke's demise.

Dükün vefatından beri çok kötü.