English-Turkish translations for exemplary:

örnek · örnek olarak · other translations

exemplary örnek

That's why I've become the exemplary Mr. Richard Rivers.

İşte bu yüzden örnek Bay Richard Rivers oldum.

And you've done an exemplary job, but it's over.

Ve örnek bir çıkardın, ama görevin bitti.

You're such an exemplary boy.

Sen tam bir örnek çocuksun.

Click to see more example sentences
exemplary örnek olarak

What does an exemplary life really mean?

Örnek bir hayat tam olarak ne anlama geliyor?

No, you've been exemplary this weekend.

Bu hafta sonu bana yeterince örnek oldun.

The Margherita Brocca was an exemplary mother.

Margherita Brocca örnek bir anne oldu.