English-Turkish translations for exempt:

muaf · muaf tutmak · serbest · other translations

exempt muaf

This five lied to us, used us, judged us, yet exempts itself from judgment.

Bu Beş yalan söyledi, bizi kullandı, yargıladı ama kendini yargıdan muaf tuttu.

Sven and Göran Skoogh are hereby exempted from the contract pertaining to the placement of Patrik Eriksson.

Sven ve Göran Skoogh, Patrik Eriksson ile ilgili olan yerleştirme kontratını böylelikle muaf tuttular.

Or rather they exempted themselves from me.

Ya da, kendilerini benden muaf tuttular.

Click to see more example sentences
exempt muaf tutmak

This five lied to us, used us, judged us, yet exempts itself from judgment.

Bu Beş yalan söyledi, bizi kullandı, yargıladı ama kendini yargıdan muaf tuttu.

Sven and Göran Skoogh are hereby exempted from the contract pertaining to the placement of Patrik Eriksson.

Sven ve Göran Skoogh, Patrik Eriksson ile ilgili olan yerleştirme kontratını böylelikle muaf tuttular.

Or rather they exempted themselves from me.

Ya da, kendilerini benden muaf tuttular.

Click to see more example sentences
exempt serbest

Sergeant Crastor is gone, and I am not miraculously exempt.

Çavuş Crastor gitti ve ben mucizevî bir şekilde serbest kaldım.