English-Turkish translations for exhume:

mezardan çıkarmak · other translations

exhume mezardan çıkarmak

I want authorization to exhume John Scott's body. John Scott?

John Scott'ın bedenini mezardan çıkarmak için izin istiyorum.

Mulder, why are we exhuming this girl?

Mulder, niye biz bu kızı mezardan çıkarıyoruz?