English-Turkish translations for exile:

sürgün · sürgün etmek · sürmek · sürgüne göndermek · other translations

exile sürgün

It means exile, I'm afraid but that's what you wanted, isn't it?

Korkarım ki bu sürgün demek ama istediğin bu değil mi? Evet.

Father, we treated him bad! and force him into exile

Baba, ona çok kötü davrandık ve onu sürgüne zorladık.

Been living here in exile ever since.

O zamandan beri burada sürgünde yaşıyor.

Click to see more example sentences
exile sürgün etmek

But exile is another kind of journey.

Ama sürgün edilmek de bir çeşit seyahattir.

Transferred to Shanghai and exiled for financial irregularities.

Shanghai'ya transfer edildi ve finansal usulsüzlükleri sebebiyle sürgün edildi.

The truce with Jotunheim is conditional upon your exile.

Senin sürgün edilmen koşuluyla Jotunheim ile ateşkes yaptık.

Click to see more example sentences
exile sürmek

You want me exiled to Boca Raton?

Beni Boca Raton'a sürmek ister misin?

But then he exiled him instead.

Ama sonra bunun yerine sürülmüş.

They're Murranos exiled Jews from Spain.

Onlar Murranolar. İspanya'dan sürülmüş Yahudiler.

Click to see more example sentences
exile sürgüne göndermek

Mary was a political prisoner she was exiled here.

Mary siyasi bir mahkum. Buraya sürgüne gönderilmiş.

How has the exiled, the unworthy lorek Byrnison obtained a daemon?

Nasıl, sürgüne gönderilmiş, değersiz Iorek Byrinson'ın bir cini olur?