English-Turkish translations for exile:

sürgün · sürgün etmek · sürmek · sürgüne göndermek · other translations

exile sürgüne göndermek

Mary was a political prisoner she was exiled here.

Mary siyasi bir mahkum. Buraya sürgüne gönderilmiş.

How has the exiled, the unworthy lorek Byrnison obtained a daemon?

Nasıl, sürgüne gönderilmiş, değersiz Iorek Byrinson'ın bir cini olur?