English-Turkish translations for exit:

çıkış, çıkar, çıkarmak, çıkmak · çıkış kapısı · gitmek · terk etmek · uzaklaşmak · sahneden çıkmak, sahneden çıkış · other translations

exit çıkış, çıkar, çıkarmak, çıkmak

Children, please find the nearest emergency exit and in an orderly manner

Çocuklar, lütfen en yakın acil çıkışı bulun ve düzenli bir şekilde

There's an emergency exit. Go get help.

Orda acil çıkış var. git ve yardım getir.

Is there an exit wound?

Çıkış yarası var mı?

Click to see more example sentences
exit çıkış kapısı

Please proceed to the nearest emergency exit.

Lütfen en yakın acil çıkış kapısına ilerleyin.

It's an emergency exit, Ray.

O bir acil çıkış kapısı Ray!

Please, remain calm and walk directly to the main exit.

Lütfen, sakin olun ve ana çıkış kapısına doğru yürüyün.

Click to see more example sentences
exit gitmek

Please stay calm and go to the nearest exit.

Lütfen sakin olun ve en yakın çıkışa gidin.

This is an emergency please proceed to the nearest exit.

Bu acil bir durum Lütfen çıkışa doğru gidin.

At the Montecito please remain calm and locate the nearest exit.

Montecito'da lütfen sakin olun ve en yakın çıkışa gidin.

Click to see more example sentences
exit terk etmek

So everybody is exiting the building.

Bu yüzden herkes binayı terk ediyor.

Directionality the same exiting the bar but with no skeletonization.

Yönü aynı barı terk ediyor fakat skeletonizasyon yok.

exit uzaklaşmak

How far to the next exit?

Sonraki çıkış ne kadar uzakta?

Please stand clearofall exits. Come on.

Lütfen tüm çıkışlardan uzak durun.

exit sahneden çıkmak, sahneden çıkış

Dramatic exit stage left.

Dramatik sol sahne çıkışı.