English-Turkish translations for exonerate:

temize çıkarmak, temize çıkaran, temize çıkaran. · beraat ettirmek · other translations

exonerate temize çıkarmak, temize çıkaran, temize çıkaran.

Well, she let me out after her cop friend exonerated me.

Nasıl çıktın? Onun polis arkadaşım bana temize sonra O beni.

There's new evidence that could exonerate him.

Onu temize çıkaracak yeni bir kanıtımız var.

Who stands to benefit most from Aaron Colville's exoneration?

Kim Aaron Colville'in temize çıkmasından fayda sağlayabilir?

Click to see more example sentences
exonerate beraat ettirmek

After being exonerated, Lucia married Peter and now has a granddaughter.

Beraat ettikten sonra Lucia, Peter ile evlendi ve artık bir torunları var.

He was recently exonerated.

Yakın bir zamanda beraat etti.

Then you are officially exonerated.

O zaman resmen beraat etmiş durumdasın.